Na de restauratie van de begraafplaats in 2010 heeft zich een groep vrijwilligers gevormd, de ‘wiedclub’ die klein onderhoud doet op de begraafplaats. Iedereen kan daaraan meedoen, wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Je kan aansluiten wanneer je beschikbaar bent. Als je besluit regelmatig te komen, vragen wij je aan te melden, via info@oudealgemenebegraafplaatszeist.nl dan plaatsen we je op de lijst van vrijwilligers en word je op de hoogte gehouden van de activiteiten van en op de begraafplaats

In verband met corona worden er tijdelijk geen wiedmiddagen gehouden. 

De wiedmiddagen zijn:

Elke eerste dinsdagmiddag van de maand wiedmiddag van 13.30 – 16.00 uur.

Elke derde donderdagmiddag van de maand van 13.30 – 16.00 uur.

Kom en help mee!