Poster Muurtentoonstelling Graven van de familie Stoové

Graven van de familie Stoové

Op de Oude Algemeene Begraafplaats (1) is een vijftal graven te vinden van leden van de familie Stoové, te weten E49 (2), N11 (3), G89 (4), J63 (5) en D8 (6). In 1871 vestigde Cornelis Adrianus Stoové zich vanuit Amersfoort in Zeist als bakker. Twee zoons waren eveneens bakker. Zij waren ook actief in het politiek en maatschappelijk leven van Zeist.

Graven van de familie Stoové, Plattegrond Oude Begraafplaats Zeist

Plattegrond van de begraafplaats uit met aanduiding familiegraven Stoové

Graf E49 - Stoové - Oude Algemeene Begraafplaats Zeist

Graf E49

Het oudste graf is E49 (2). Hier liggen vijf kinderen begraven. Vier stierven op zeer jonge leeftijd, waarvan drie achter elkaar in dezelfde week. Het zijn kinderen van Cornelis Adrianus Stoové (1846–1910) en zijn eerste echtgenote Aaltje van den Akker (1846–1892). Het echtpaar had elf kinderen. Ook Aaltje vond hier haar laatste rustplaats. Haar kleine grafsteen was bedoeld als opzetstuk op de grote grafsteen met de namen van hun kinderen, die haar waren voorgegaan. Tegenwoordig staat de steen er los achter. (7), (8), (9)

Opschrift graf E49

familiegraf
van
c.a. stoové
hier rusten onze geliefden kinderen
joh.13.vers.7.
cornelis adrianus
oud 8 mn overl. 5 jan.1882
willemina frederika
oud 3 jr overl. 28 dec. 1886
cornelis adrianus
oud 2 jr overl. 30 dec. 1886
johannes oud 2 jr overl. 1 jan. 1887
margaretha cornelia
oud 19 jr overl. 16 mei 1891

en
mijne geliefde echtgen
aaltje stoové
geb. v.d. akker 46 jaar
overl. 29 jan. 92.

Graf N11 - Stoové - Oude Algemeene Begraafplaats Zeist

Graf N11

In graf N11 (3) zijn begraven Cornelis Adrianus Stoové (1848–1910) en zijn tweede echtgenote Johanna van Krimpen (1859–1950) met wie hij in 1898 in het huwelijk was getreden. Ook hun oudste zoontje Cornelis Adrianus, het derde kind met deze naam (oud 19 maanden, overleden in 1901) ligt er begraven. Het echtpaar had nog twee kinderen, Arij geboren in 1901 en Willem Frederik geboren in 1906. Op de grafsteen staat een eenvoudig opschrift.

Opschrift graf N11

familiegraf
van
c.a. stoové

Graf G89 - Stoové - Oude Algemeene Begraafplaats Zeist

Graf G89

G89 (4) is het graf van Cornelia Stoové (1874–1926), het derde kind uit het huwelijk van Cornelis Adrianus Stoové en Aaltje van den Akker. Ook haar man Jan Marinus van der Heijden (1863–1913) en hun zoon Willem (1895–1921), één van hun negen kinderen, liggen hier begraven. Jan Marinus van der Heijden was gemeentesecretaris in Zeist van 1888 tot 1913. De Van der Heijdenlaan herinnert aan hem.

Opschrift graf G89

j.m. van der heijden
8 juli 1863 – 9 jan. 1913
willem van der heijden
19 juni 1895 – 1 dec. 1921
cornelia stoové
15 aug. 1874 – 30 nov. 1926

Graf J63 - Stoové - Oude Algemeene Begraafplaats Zeist

Graf J63

J63 (5) is het graf van Petronella Cornelia Stoové (1881–1941), het zevende kind uit het huwelijk van Cornelis Adrianus Stoové en Aaltje van den Akker, gehuwd geweest met Arie Verdonk, van wie zij in 1917 is gescheiden.

Opschrift graf J63

hier rust
onze lieve moeder
petronella cornelia
stoové
6 febr. 1881 – 26 sept. 1941
en ons zusje

Graf D8 - Stoové - Oude Algemeene Begraafplaats Zeist

Graf D8

D8 (6) is het graf van Geurt Wielheesen (1828–18983), commissaris van politie, en zijn echtgenote Antje Gelein (1817–1901). Antje, weduwe van Janes van den Akker, hertrouwde in 1859 met Geurt Wielheesen. Zij is de moeder van Aaltje Stoové-van den Akker. In dit graf is ook begraven Bertha Stoové-Tuininga (1899–1936). Bertha was getrouwd met Cornelis Adrianus Stoové, kleinzoon van C.A. Stoové en A. van den Akker. Deze Cornelis Adrianus (1905–1985) is overleden in Perth, Australië, waar hij hertrouwd was met Catharina Jansen. Daar is de achternaam Stovay. De naam van Bertha staat niet op de steen.

Opschrift graf D8

Geurt Wielheesen
geb.30 nov. 1828
overl. 10 oct. 1898
Antje Gelein wed.
Wielheesen
geb. 27 jan. 1817
overl. 7 aug. 1901

Rouwadvertentie in de Weekbode voor de oudste dochter, Margaretha Cornelia, overleden 16 mei 1891

(7) Rouwadvertentie in de Weekbode voor de oudste dochter, Margaretha Cornelia, overleden 16 mei 1891

Dankbetuiging in de Weekbode van C.A. Stoové en A. Stoové - van den Akker, d.d. 4 juli 1891, voor de betoonde vele en hartelijke bewijzen van deelneming

(8) Dankbetuiging in de Weekbode van C.A. Stoové en A. Stoové – van den Akker, d.d. 4 juli 1891, voor de betoonde vele en hartelijke bewijzen van deelneming

Rouwadvertentie in de Weekbode voor Aaltje van den Akker, overleden 29 januari 1892

(9) Rouwadvertentie in de Weekbode voor Aaltje van den Akker, overleden 29 januari 1892

Familie Stoové

Foto 2e Dorpsstraat omstreeks 1890 met aan de linkerkant een rijtje winkels. Het eerste pand is waarschijnlijk bakkerij Stoové. Foto: B.Balhuizen

(10) 2e Dorpsstraat omstreeks 1890 met aan de linkerkant een rijtje winkels. Het eerste pand is waarschijnlijk bakkerij Stoové. Foto: B.Balhuizen.

Bakkers en ondernemers

Cornelis Adrianus Stoové (1848–1910) had aan de 2e Dorpsstraat 31/31a (oude nummering) een bakkerij samen met zijn zoons Adrianus Everardus (1876–1950) en Petrus Antonius (1878–?). (10) Het pand grensde aan het terrein met het koetshuis en de stal van de dames Walkart, gelegen op de hoek van de 2e Dorpsstraat en Het Rond. (11) Een brand in 1891 in de bakkerij achter het winkelwoonhuis kostte een inwonende knecht, de zeventienjarige Pieter van Loon, het leven. Hij werd begraven in een huurgraf (i146a). De bakkerij werd herbouwd. (12)

Uitsnede van de kaart van Zeist uit 1885 met daarop aangegeven het winkelwoonhuis en de bakkerij van C.A.Stoové, 2e Dorpsstraat 31–31a, Zeist

(11) Uitsnede van de kaart van Zeist uit 1885 met daarop aangegeven het winkelwoonhuis en de bakkerij van C.A.Stoové, 2e Dorpsstraat 31–31a, Zeist

Herbouwplan voor de bakkerij van C.A. Stoové, d.d. 30 september 1891

(12) Herbouwplan voor de bakkerij van C.A. Stoové, d.d. 30 september 1891

Advertentie van bakkerij C.A. Stoové in de Gids voor Zeist, C. Avis (na 1894)

(13) Advertentie van bakkerij C.A. Stoové in de Gids voor Zeist, C. Avis (na 1894)

Befaamd zijn de ontbijt-, sucade- en gemberkoek. In 1894 won Cornelis Adrianus een zilveren medaille op de internationale Bakkerij-Tentoonstelling in Amsterdam.(13) Tien jaar later zou zijn zoon Adrianus Everardus, die de leiding over de bakkerij met zijn broer Petrus Antonius had overgenomen, er zelfs een gouden medaille mee behalen op de Voeding-Tentoonstelling in Brussel. (14)

Advertentie van bakkerij A.E. Stoové in Adresboek van Zeist (1905)

(14) Advertentie van bakkerij A.E. Stoové in Adresboek van Zeist (1905)

Petrus Stoové had vanaf 1911 ook een bakkerij in Huis ter Heide. Het woonwinkelpand aan de 2e Dorpsstraat en de achtergelegen bakkerij zijn verdwenen. Het pand werd in 1921 samen met twee naastgelegen panden aangekocht en gesloopt ten behoeve van de bouw van de concertzaal van het oude Figi-complex. (15)

Tekening van Eug. Rensburg uit 1917 van de achterhuizen en schuren van de huizen aan de 2e Dorpsstraat, Zeist

(15) Tekening van Eug. Rensburg uit 1917 van de achterhuizen en schuren van de huizen aan de 2e Dorpsstraat, Zeist. Gezien vanaf de Jufferstraat. Hiertussen stond de bakkerij van de Stoové

In 1906 kochten vader en zoons Stoové samen met P. Seldenrijk een stuk grond, genaamd het Kampje, als bouwterrein. Hier werd de Herenstraat (vanaf 1929 Herenlaan) aangelegd. Er verrezen villa’s, waarvan een aantal in hun opdracht werd gebouwd. De eerste bouwvergunningen werden al in 1906 afgegeven. Hiermee waren de bakkers uitgegroeid tot wat we nu projectontwikkelaars zouden noemen.(16)

Ontwerp voor dubbele villa Herenlaan 21–23, Zeist. 1906

(16) Ontwerp voor dubbele villa Herenlaan 21–23, Zeist. 1906

Verkiezingsbericht in de Weekbode van 18 juli 1891

(17) Verkiezingsbericht in de Weekbode van 18 juli 1891

Politiek en maatschappelijk leven

Cornelis Adrianus (1848–1910) werd in 1891 kandidaat gesteld door de Anti-revolutionaire Kiesvereeniging “Nederland en Oranje” voor de verkiezing van de gemeenteraad. (17) Hij kreeg echter onvoldoende stemmen om raadslid te worden. Daarnaast was hij actief in de gereformeerde kerk als diaken. Zijn zoon Adrianus Everardus was van 1909 tot 1922 lid van de gemeenteraad van Zeist, aanvankelijk voor de Christelijk-Historische Unie (C.H.U.) en later namens de groep Middenstanders. Hij was wethouder van 1917 tot 1919.(18, 19) Ook was hij betrokken geweest bij de oprichting van de Zeister Handelsvereeniging in 1907. In 1922 verhuisde Adrianus Everardus naar Amersfoort.

Foto College van B&W en de Raad (met echtgenoten en genodigden) bij laatste zitting van burgemeester Mr. J.J. Clotterbooke Patijn van Kloetinghe op 30 april 1919

(18) College van B&W en de Raad (met echtgenoten en genodigden) bij laatste zitting van burgemeester Mr. J.J. Clotterbooke Patijn van Kloetinghe op 30 april 1919 (verslag in Weekbode 3 mei 1919); gezeten vierde van rechts wethouder A.E. Stoové

Detailfoto A.E. Stoové

(19) Detailfoto A.E. Stoové

Nadat in 1921 de bakkerij was verkocht en het pand afgebroken, en de beide zoons respectievelijk naar Amersfoort en Huis ter Heide waren vertrokken, was een periode van vijftig jaar bakkerij Stoové aan de 2e Dorpsstraat ten einde gekomen. De Herenlaan met een aantal in opdracht van de familie Stoové gebouwde villa’s is thans nog een tastbare herinnering aan deze familie.

Colofon
Graven van de familie Stoové

Documentatie:

  • Grafregister van de Oude Begraafplaats aan de Bergweg (Geheugen van Zeist)
  • Literatuur: P. Gerferts e.a., Herenlaan 100 jaar; 1906–2006, Zeist 2006; V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen, De gemeenteraad van Zeist 1851–1976, Zeist 1994
  • Herkomst afbeeldingen: Gemeentearchief Zeist ( 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19); Zeister Historisch Genootschap ( 10, 11); Collectie familie Ruijs (15)
  • Advertenties: Adresboeken Zeist; C. Avis Jz, Gids voor Zeist, Zeist [1895]; Weekbode (diverse jaargangen)
  • Foto’s 2016–2017: Laura Fokkema, Saskia van Ginkel-Meester
  • Mondelinge informatie: Riet Klumpenaar-Bijlsma

Samenstelling: Zeister Historisch Genootschap, 2017

Vormgeving poster: Werkplaats Amsterdam