Wandeling langs bekende namen

Een wandeling langs grafmonumenten van personen naar wie een straat in Zeist is genoemd

Hieronder treft u de beschrijving van de wandeling en de grafmonumenten aan. U kunt deze beschrijving ook downloaden als PDF mocht u hem willen printen.

Een historische plek

De Oude Algemene Begraafplaats ligt in het hart van Zeist en is een monument voor alle Zeistenaren. De eerste aanleg stamt uit 1829, later is de begraafplaats uitgebreid in landschapsstijl. De oude begraafplaats is gesloten in 1965. In de laatste decennia is zij in verval geraakt. In 1987 werd de hele begraafplaats een gemeentelijk monument en in 1999 werden het poortgebouw, de parkaanleg en vier specifieke grafmonumenten (A31/32, A61/62, E81 en N1) aangewezen als Rijksmonument. Het poortgebouw is in 2006 gerestaureerd en het herstel van de parkaanleg is in voorbereiding.

Spiegel van Zeist

Op de Oude Algemene Begraafplaats liggen ‘Kleine en Groote’ mensen. Er zijn koopgraven, huurgraven en zelfs graven voor onvermogenden. Veel markante Zeistenaren zijn hier begraven. Zij hebben zich destijds zo verdienstelijk gemaakt voor Zeist, dat het gemeentebestuur besloot hen te eren met een straatnaam. In totaal hebben 22 mensen die hier begraven zijn, een eigen straatnaam.
De wandeling leidt u langs de graven van deze mensen.

Gezamenlijk project

Het begeleiden van de oude begraafplaats naar een nieuwe toekomst is een gezamenlijk project van de gemeente Zeist, Rotary Club Zeist, Het Gilde Zeist en het Zeister Historisch Genootschap. De stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist biedt u deze wandeling aan en wenst u tijdens het wandelen veel historisch plezier. Wij stellen een eventuele donatie (op rekening 395.267.528) voor het
werk van de stichting zeer op prijs.

 

1. Van der Heijdenlaan

Graf G89

Jan Marinus van der Heijden (1863-1913), secretaris van de gemeente Zeist van 1888 tot 1913.

2. Weeshuislaan

Graf E152

Genoemd naar het Protestants Weeshuis aan de Slotlaan (hoek Weeshuislaan) dat bestond van 1864 tot 1958. Eén van de vaders der wezen was de hier begraven Willem Pijper (1840-1897), grootvader van de componist Pijper.

3. Timmermanlaan

Graf E65

Genoemd naar ‘juffrouw’ Timmerman, de weduwe van Christoffel Timmerman (1818-1885), die destijds de Krullelaan heeft verhard met krullen uit zijn daar gelegen werkplaats. Haar eigen naam was Catarina de Haan, geboren in 1826, zij werd ruim 100 jaar. Was mede-eigenaar van een deel van deze laan.

4. Hartesteeg

Graf E17 (geen grafsteen aanwezig, alleen hekwerk)

Voormalige verbindingsteeg van de 2e Dorpsstraat naar de Jufferstraat. Vermoedelijk genoemd naar de vroegere bewoner Gerrit ter Hart (1770-1856).

5. Jufferstraat

Graf C17 (geen grafsteen aanwezig)

Genoemd naar het Frans-Zwitserse kindermeisje van de familie J.E. Huydecoper, sinds 1830 eigenaar van Het Slot Zeist. Juffer Denise Lijnos trouwde in 1844 met Adriaan de Meijere, zoon van de dorpsschoolmeester. Het jonge echtpaar woonde in het eerste huis aan een smal zandpad. Later werden er meer huizen gebouwd en ontstond de naam Jufferstraat, destijds ook Windsteeg genoemd. Zij ligt hier begraven met haar jong gestorven man en haar drie zeer jonge kinderen.

Een meer waarschijnlijke lezing is: juffers zijn volgens Van Dale ‘lange dennenstammen’. Als de dennen uit het bos kwamen, werden ze langs de Windsteeg gelegd, vandaar de naam Jufferstraat.

6. Montaubanstraat

Graf C3 (geen grafsteen aanwezig)

Genoemd naar Johannes Montauban (1782-1876), meester timmerman en bekwaam bouwkundige, die de leiding had bij de vernieuwing van de Oude Kerk aan de Dorpsstraat in de jaren 1841-1843.

7. Voomberghlaan (niet officieel)

Graf A 31/32

Genoemd naar Albert Voombergh (1793-1851), stichter van de buitenplaats Hoog Beek en Royen en eigenaar van wat nu het Zeister Bos heet. Het laanbordje staat aan het eind van het bospad, links, in de nabijheid van de boswachterswoning.

8. Kersbergenlaan

Graf A36

Genoemd naar de vroegere Ridderhofstad Carsbergen. Eén van de laatste bewoners, Josua van Eik (1803-1878), heeft het oude huis afgebroken en in 1854 op de fundamenten ervan een nieuw huis gebouwd. Dit huis is in 1934 afgebroken voor de aanleg van Park Kersbergen. Het poortje (uit 1633) van het oorspronkelijke huis staat thans aan de Utrechtseweg nabij ‘Ma Retraite’. Op de grafsteen staat: Overleden op de Ridderhofstad Kersbergen.

9. Pesterslaantje

Graf A44/45

Aanvankelijk heette de verbindingsweg van de Utrechtseweg naar de Kroostweg (nabij de huidige Oirschotlaan) Iepenlaan. Later werd deze weg naar de bewoners van de huizen Oirschot en Nuova genoemd, in feite één landgoed met twee huizen erop. Familiegraf van Jhr. Mr. David George de Pesters (1815-1886).

10. Van Reenenweg

Graf A61/62

Dubbelgraf van de familie De Pesters (zoon Jhr. Ernest Willem (1840-1878), Ritmeester der Huzaren, werd hier als eerste bijgezet) en de familie Van Reenen.

Jhr. Fredrik van Reenen (overleden in 1916) was directeur van de verzekeringsmaatschappij De Kosmos en eigenaar van de buitenplaatsen Schaerweijde en Welgelegen aan de Utrechtseweg. In 1967 overgebracht naar de nieuwe begraafplaats aan de Woudenbergseweg. Deze weg werd in de 19-de eeuw ook aangeduid met Doodweg. Het gedeelte van de Utrechtseweg naar de Oude Arnhemseweg werd vroeger Franse Steeg genoemd, of ook Vreense Steeg, een verbastering van de Steeg van Van Reenen.

11. Huydecoperweg

Graf A28

Genoemd naar Jhr. Willem Karel Huydecoper (1830-1882), die opgroeide in Slot Zeist. Was burgemeester van Zeist van 1863 tot 1882 en bewoonde buitenplaats De Brink. Hij legde de eerste steen van het oude raadhuis aan de 1e Dorpsstraat.

12. Jan Meerdinklaan/plein

Graf A14/15

Genoemd naar meesterschilder en winkelier Johan Meerdink (1835-1904). Was raadslid in Zeist voor de Christelijk-Historische Kiesvereeniging ‘Nederland en Oranje’ en werd in 1884 wethouder. Woonde aan de 1e Dorpsstraat 12 waar ook zijn bedrijf ‘De Koophandel’ gevestigd was. Hij ligt begraven in het familiegraf van H. Meerdink Gz.

13. Henriëtte van Lijndenlaan

Graf A2

Ter nagedachtenis genoemd naar jonkvrouwe Cornelia Henriëtte barones van Lynden, die veel voor Zeist heeft gedaan. Woonde in huize Veelzigt aan de Utrechtseweg en overleed daar in 1928 op 82-jarige leeftijd.

14. Egelinglaan

Graf A4

Genoemd naar Cornelis Guldenstee den Egeling (1847-1915), apotheker in Zeist, tevens wethouder van 1894 tot 1915.

15. Pauw van Wieldrechtlaan

Graf L3

In 1925 genoemd naar mr. Matthieu Christiaan Hendrik Ridder Pauw van Wieldrecht (1816-1895), die woonde op buitenplaats Pavia. Was getrouwd met vrouwe A.C.A. Voombergh, later eigenaar van het Zeister Bos.

16. Walkartweg

Graf L6

Genoemd naar de dames Hendrika en Marianne Walkart, wonende aan de Keizersgracht in Amsterdam, overleden in 1901, respectievelijk 1904. Zij hadden hun buitenverblijf in Zeist waar het oude postkantoor staat.

17. Van der Merschlaan

Graf B9/10

In 1922 genoemd naar Hugo Maurits van der Mersch (1849-1916), wethouder van Zeist en tweede luitenant van de Zeister schutterij. Woonde op buitenplaats Heerewegen.

18. Burgemeester Patijnlaan

Graf B11/12

Genoemd naar mr. Johan Jacob Clotterbooke Patijn van Kloetinge (1859-1922), was 25 jaar lang burgemeester van Zeist, van 1894 tot 1919. Woonde op buitenplaats Veldheim.

19. Van de Poll-laan

Graf M1/10

Genoemd naar Jhr. Fredrik Harman van de Poll (1823-1909), lid van de gemeenteraad van 1862 tot 1876, directeur van de verzekeringsmaatschappij De Kosmos en mede-oprichter van de Zeister Harmonie. Overgebracht naar de nieuwe begraafplaats aan de Woudenbergseweg.

20. Ds. Nahuyslaan

Graf M15

Genoemd naar Ds. Theodoor Hendrik Nahuys (1836-1915), die van 1868 tot 1909 Nederlands Hervormd predikant in Zeist was. Hij was geen kanselredenaar, maar zijn dagelijks werk was het trouw bezoeken van de gemeenteleden.

21. Herenlaan

Graf N11

Drie heren Stoové, eigenaren van een bouwterrein ter plaatse, hadden een weg ontworpen die liep van de Jufferstraat naar het noordelijk deel van Nooitgedacht. Deze weg werd in 1905 overgenomen door de gemeente en kreeg de naam Herenstraat, maar in 1924 op verzoek van toenmalige bewoners omgedoopt in Herenlaan. Eén van deze heren, C.A. Stoové, ligt hier begraven.

22. De Stalhouderij

Graf J44

Genoemd naar de stalhouderij van D. van Arkel, die gevestigd was op de hoek van 2e Dorpsstraat en Laan van Beek en Royen.