2011 Muurtentoonstelling Van de Haar

Graven van de familie Steggewentz en aanverwanten

Op de Oude Algemene Begraafplaats zijn drie graven van de familie Steggewentz te vinden. Deze familie van ijzer-,hoef- en kachelsmeden had haar bedrijf aan de Dorpsstraat in Zeist. Er bestonden nauwe familiebanden met de families Versteeg en Liefrink, die eveneens hun bedrijf aan de Dorpsstraat hadden.

Plattegrond Oude Algemeene Begraafplaats - Familie Steggewentz

Plattegrond van de begraafplaats uit met aanduiding familiegraven Steggewentz

Graf E45

Graf E45

(2) In graf E45 zijn begraven Evert Steggewentz (1809–1882)en zijn echtgenote Cornelia Roberta Versteeg (1822-1892). Het graf is voorzien van een liggende steen met opschrift.

Opschrift graf E45

e.steggewentz
geboren 28 juli 1809
overleden 4 maart 1882
en
zijne echtgenoote
c.r. steggewentz-versteeg
14 juli 1822
overleden 7 juli 1892

Graf J78

Graf J78

(3) In graf J78 zijn begraven Willem Steggewentz (1846–1917), de oudste zoon van Evert en Cornelia, en zijn echtgenote Maria Roodhuijzen (1865–1934). Ook op dit graf bevindt zich een liggende steen met opschrift.

Opschrift graf J78

rustplaats van willem steggewentz
geb. 19 april 1846
overl. 20 december 1917
en
maria steggewentz-roodhuijzen
geb. 3 december 1865
overl. 27 april 1934

Graf G3

Graf G3

(4) In graf G3 zijn begraven Hermanus Cornelis Steggewentz(1847–1935), de jongste zoon van Evert en Cornelia, en diens echtgenote Anna Hillegonda Boekweg (1850–1922). Vóór hen werd in dit graf al een zuster van Cornelia Roberta Versteeg begraven, Robertha Elisabetha Feringa-Versteeg (1824–1908).Het graf heeft een liggende steen met opschrift.

Opschrift graf G3

r.e. feringa-versteeg
geb. te zeist 16 febr. 1824
en aldaar overl. 7 dec. 1908
ontslapen in den heere
en
a.h. steggewentz-broekweg
overl. 18 april 1922
en
h.c. steggewentz
geb. 23 dec. 1847
overl. 19 febr. 1935

Graf D8

Graf D8

(5) Naast deze drie graven van de familie Steggewentz is er het graf D8. Hier zijn begraven de grootouders van Willem en Hermanus Steggewentz van moederskant, Maas Versteeg(1793–1879) en Elisabeth Charlotte Stevens (1794–1882).Voorts twee broers van hun moeder Albertus Gerardus Versteeg (1831–1859) en Jacobus Versteeg (1834–1893), diens echtgenote Gerhardina Liefrink (1835–1914) en hun twee kinderen Albertus Gerardus Versteeg (1873) en Elisabeth Charlotte Martha Versteeg (1871–1914). De familie Versteeg had een timmerbedrijf aan de 1e Dorpsstraat en de familie Liefrink was eigenaar van de in Zeist bekende azijnmakerij ‘De Ster’, eerst aan de Dorpsstraat, later aan de Maurikstraat. De liggende grafsteen is voorzien van een uitgebreid opschrift.

Opschrift graf D8

ontslapen in hun heer en heiland
alb. ger. versteeg
beroep pred. te nichtevecht
geb. 5 dec. 1831. overl. 27 dec. 1859
alb. ger. versteeg
geb. 5 dec. 1873. overl. 31 dec. 1873
maas versteeg
geb. 4 maart 1793. overl. 8 mei 1879
elisabeth charlotte stevens
wed. maas versteeg
geb. 20 april 1794. overl. 19 juli 1882
jacobus versteeg
geb. 25 febr. 1833. overl. 19 jan. 1893
gerhardina versteeg
geb. liefrink
geb. 19 febr. 1835. overl. 26 juni 1914
e.c.m. versteeg
geb. 4 juli 1871. overl. 28 oct. 1948

Graf G63

Graf G63

(6) Graf G63 is het graf van de ouders van Maria Roodhuijzen (zie graf J 78), Pieter Roodhuijzen (1827–1911) en Maria Versteeg (1829–1914). Het graf is bedekt met een liggende steen met opschrift. In hetzelfde graf is ook de inwonende hulp Anna Liese Grimm (1896–1912) begraven.

Opschrift graf G63

zalig zijn de dooden die in
de heere sterven
p. roodhuijzen
geb. te amsterdam 18 dec. 1827
overl. te zeist 14 oct. 1911
en
maria roodhuijzen-versteeg
geb. te zeist 14 febr. 1829
overl. te zeist 27 dec. 1914
anna liese grimm
geb. te palembang 1 mrt 1896
overl. te zeist 21 april 1912
ps 103: 15

Familie Steggewentz

De naam Steggewentz kent diverse schrijfwijzen, ook Steggewenze, Steggevenze, Steggewense, Steggewernse of Stegewenzs komt voor. De familie Steggewentz is afkomstig uit Duitsland.

 

De voormalige smederij aan de 1e Dorpsstraat, Zeist

(18) De voormalige smederij aan de 1e Dorpsstraat, achter nr. 4, van W. Steggewentz overgenomen door A. de Man. Het gebouw is thans in gebruik als opslagruimte van de firma Van Hoevelaak. Foto 2015.

Evert Steggewentz (1809–1882), geboren in Schüttorf net over de grens in het graafschap Bentheim, vestigt zich vanuit Duitsland eerst in De Bilt. In 1839 verhuist hij naar Zeist. Hij gaat als smidsknecht werken in de smederij van Albertus Stevens aan de 1e Dorpsstraat nr. 4. Later komt de jongere broer van Evert, Jan Hendrik (1825–??) ook naar Zeist om in de smederij te werken. Hij vertrekt in 1850 naar Purmerend.

Evert Steggewentz is inwonend bij de familie Stevens. Hij neemt de smederij over van Albertus Stevens, die op 24 mei 1844 overlijdt, maar niet is begraven op de ‘Oude Algemeene Begraafplaats’. In 1845 huwt Evert Cornelia Roberta Versteeg (1822–1892).

Zij is de dochter van Maas Versteeg, timmerman en schrijnwerker, en Elisabeth Stevens, én de kleindochter van Albertus Stevens. De familie Versteeg woont een paar huizen verder aan de Dorpsstraat huisnummer 13.

Dankbetuiging van het echtpaar Evert en Cornelia Steggewentz

(9) Dankbetuiging van het echtpaar Evert en Cornelia Steggewentz in de Weekbode van 30 april 1870.

Willem en Hermanus Cornelis Steggewentz

Het echtpaar Evert en Cornelia Roberta Steggewentz-Versteeg krijgt twee zonen, Willem (1846–1917) en Hermanus Cornelis (1847–1935). In 1870 vieren zij hun zilveren bruiloft.

Handtekening van E. Steggewentz op de geboorteakte

(8) Handtekening van E. Steggewentz op de geboorteakte van zijn zoon Willem, 20 april 1846.

Willem wordt net als zijn vader ijzersmid en gaat werken in de smederij aan de Dorpsstraat. Herman wordt timmerman zoals Maas Versteeg, zijn grootvader van moederskant.

Willem Steggewentz trouwt op 12 september 1895 in Ede met zijn nicht Maria Roodhuijzen (1865–1934). Willem is op dat moment 49 en Maria 29 jaar oud.

Maria is de dochter van Pieter Roodhuijzen en Maria Versteeg, een 8 jaar jongere zus van Cornelia Roberta Versteeg, de moeder van Willem. Het echtpaar blijft kinderloos.

Dankbetuiging aan o.a. W. Steggewentz

(10) Dankbetuiging aan o.a. W. Steggewentz voor zijn inzet voor het in orde brengen van het feestterrein ter gelegenheid van de serenade bij de herbenoeming van burgemeester Huydecoper. Weekbode 13 augustus 1881.

Hermanus Cornelis Steggewentz trouwt op 22 augustus 1895 met Anna Hillegonda Boekweg (1850–1922). Ook zij blijven kinderloos.

Bericht in de Weekbode van 23 oktober 1897

(12) Bericht in de Weekbode van 23 oktober 1897, waarin de benoeming van Willem en Hermanus Cornelis Steggewentz tot commandeurs bij de brandweer wordt aangekondigd.

Willem Steggewentz is behalve smid ook op andere terreinen actief in de Zeister gemeenschap. Zo is hij in 1897 bij de brandweer ‘commandeur der ladders- en vuurhaken en brandzeilhanteerders’. Zijn broer Hermanus Cornelis is dan ‘commandeur bij de handspuit’.

Nieuwe handstoombrandspuit uit 1897

(13) Nieuwe handstoombrandspuit uit 1897 waarvoor Hermanus Steggewentz verantwoordelijk was.

In 1905 heeft Willem onder meer zitting in het bestuur van de ‘Algemeene Armencommissie’ en dat van de ‘Onderlinge Waarborg Vereeniging voor Werklieden en Arbeiders’. In 1911 is hij kandidaat voor het Kiescollege der Ned. Herv. Kerk.

Aankondiging in de Weekbode van 18 oktober 1911

(11) Aankondiging in de Weekbode van 18 oktober 1911, waarin Willem Steggewentz als kandidaat wordt aanbevolen.

Offerblokken uit 1904 in het poortgebouw van de ‘Oude Algemeene Begraafplaats’.

(14) Offerblokken uit 1904 in het poortgebouw van de ‘Oude Algemeene Begraafplaats’. Het linker blok is voor de ‘Nederlands Hervormde Diaconie’ en het rechter dubbele blok voor de ‘Algemeene Armen’ en de ‘Diaconie van de Gereformeerde Kerk’. Voor die tijd hing er bij de begraafplaats een bus, in 1893 vervaardigd door Willem Steggewentz voor de Algemene Armencommissie.

(7) Plan van Zeist uit 1802, met in de cirkel het pand 1e Dorspsstraat 4. Hier was de smederij gevestigd van Albertus Stevens, later overgenomen door Evert Steggewentz en zijn zoon Willem Steggewentz, en als laatste door Anthonius de Man

Smederij aan de 1e Dorpsstraat

De smederij van Albertus Stevens, waar Evert Steggewentz in 1839 als smidsknecht begonnen is, wordt in 1843 vermeld als grofsmederij tevens hoefsmederij met vijf volwassen werklieden, en is dan eigendom van Evert Steggewentz.

In 1863 is er naast de grofsmederij ook sprake van ‘kagchel en hoefsmederij’, waar vijf volwassenen en één kind werkzaam waren. Mogelijk werkte toen al zijn zoon Willem in de smederij, die het bedrijf na het overlijden van zijn vader in 1882 voortzette.

Het personeel van de smederij van A. de Man

(17) Het personeel van de smederij van A. de Man achter het pand 1e Dorpsstraat 4. Op de foto staat 2e van links siersmid Johannes van de Burgt, die de windhaan voor de toren van de Oude kerk heeft gemaakt. Foto ca. 1925.

Toen Willem in 1917 overleed, verkocht zijn weduwe de smederij aan Anthonius de Man. In het bedrijf van De Man werkten aanvankelijk twee arbeiders. In 1925 is het aantal uitgebreid tot zeven. Een van de werknemers van het eerste uur was de heer Antonie Leenhard (1844–1936). In 1913 is hij geridderd en ontving hij de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden eremedaille in brons. In 1922 werkte hij maar liefst 66 jaar in de smederij.

IJzeren geldkast met drie kluisjes in het poortgebouw van de Oude Algemene begraafplaats

(15) IJzeren geldkast met drie kluisjes in het poortgebouw van de Oude Algemene begraafplaats, gemaakt in 1919 door ‘Smederij A. de Man v/h W. Steggewentz’. Deze kast verving de oude geldbussen van de offerblokken.

Metalen plaatje aan de bovenzijde van de geldkast.

(16) Metalen plaatje aan de bovenzijde van de geldkast. Het opschrift is: smederij a. de man v/h w. steggewentz en een slecht leesbare datum.

Colofon
Graven van de familie Steggewentz en aanverwanten

Documentatie:

  • Grafregister van de Oude Begraafplaats aan de Bergweg (Geheugen van Zeist)
  • Bevolkingsregister, adresboeken, huwelijksbijlagen, Hinderwetvergunningen
    (1832-1914), Opgaven van de fabrieken en bedrijven (1838–1926) (GAZ)
  • Advertenties Weekbode en (Nieuwe) Zeister Courant (Geheugen van Zeist)
  • Herkomst afbeeldingen: Gemeentearchief Zeist (GAZ) en Zeister Historisch Genootschap (ZHG)
  • Foto’s van de graven, poortgebouw en voormalige smederij 2015: S.G. van Ginkel-Meester

Met dank aan R.P.M. Rhoen en mevr. R.Klumpenaar-Bijlsma

Samenstelling: Zeister Historisch Genootschap, 2015

Vormgeving poster: Werkplaats Amsterdam