Poster muurtentoonstelling 2012, Familie De Pesters

Familiegraven De Pesters

De familie De Pesters heeft drie graven. De dubbele graven A61–62 en A44–45 zijn respectievelijk de familiegraven van de gebroeders Ernestus en David Georges de Pesters. Het graf L14–15 is van Adolphine Jacqueline Johanna de Pesters.

Het monumentaal uitgevoerde graf A61–62 bestaat uit een grafkelder afgedekt door een hardstenen zerk met vijf namen, geboorte– en sterfdata en verwijzingen naar Bijbelteksten. Aan het hoofdeinde staat een natuurstenen sokkel waarop een afgebroken zuil met klimopranken: symbool voor het afgebroken leven.

Aan de voorzijde is in reliëf het familiewapen aangebracht dat is samengesteld uit een vijfpuntige ster en een schildpad, symbolen van geluk/heil en lange levensduur / standvastigheid. Rond het graf staat een smeedijzeren hekwerk. Dit graf is een rijksmonument. De andere graven zijn soberder uitgevoerd waarbij de deksteen slechts voorzien is van een opschrift.

Plattegrond - Oude Algemene Begraafplaats Zeist, graven van De Pesters

Plattegrond van de Oude Algemene Begraafplaats Zeist uit 1937. Graven van De Pesters

Graf A61-62

Graf A61-62

In dit graf zijn bijgezet: Ernestus (1808–1895) en zijn echtgenote Catherine E.W. de Fockert (1811–1886), hun oudste zoon Ernest W.N. (1840–1878), hun zoon Charles Antoine (1842–1915) en diens echtgenote Petronella van Marwijk Kooij (1841–1892).

Opschrift graf A61-62

jhr e.w.n de pesters ritmeester der huzaren
geb. 2 mrt. 1840. overl. 28 oct. 1878
jes. 54. vers 8

c.e.w. de pesters. geb. de fockert
geb. 24 oct. 1811. overl. 27 sept. 1886
joh. 11. vers 25

p. de pesters. geb. van marwijk kooij
geb. 24 oct. 1841. overl. 18 oct. 1892
matth. 11 vers 28

jhr e. de pesters
geb. 31 oct. 1808. overl. 17 oct. 1895

jhr c.a. de pesters
geb. 9 juni 1842. overl. 23 dec. 1915

Graf A44-45

Graf A44–45

In dit graf zijn bijgezet mr. David Georges de Pesters (1815–1887) en zijn echtgenote Dina J.C. van der Houven van Anckeren (1816–1886); voorts twee van hun elf kinderen, Henri George Johan (1846–1864) en Wilhelmina Carolina (1848–1875) en een schoondochter Abigaël.

A. Mendes de Leon (1838–1870), gehuwd met Jacques François Corneille de Pesters (elders bijgezet);

Cornelia J. Roelants (1802–1866), de moeder van Dina, en twee jong gestorven kleinkinderen, Betsy en Maurits.

Opschrift graf a44–45

Grafkelder van de familie d.g. de pesters.

Graf L14-15

Graf L14–15

In dit graf is Adolphine Jacqueline Johanna de Pesters bijgezet. Zij was het vijfde kind van mr. David Georges. Zij trouwde in 1899 met Alexander Johan baron Quarles de Quarles (1855–1914), die resident van Amboina, gouverneur van Celebes en onderhorigheden en lid Raad van Nederlands-Indië was.

Opschrift graf L14–15

Hier rust
vrouwe adolphine jacqueline johanna baronnesse quarles de quarles geboren jonkvrouwe de pesters
geboren te zeist 29 december 1849
overleeden te batavia 23 mei 1912
alhier bijgezet 17 october 1913.

Familie De Pesters

Pesters is een oud Utrechts patriciërsgeslacht, dat nauwe banden had met de stadhouder en later met het koningshuis. De heren waren actief in de politiek en in het leger. Pas in 1856 werd de familie in de adelstand verheven en werd de naam uitgebreid met ‘de’.

Oorspronkelijk woonde de familie in de stad Utrecht, later bezat men diverse huizen in en nabij Zeist. De stamvader van de Zeister tak is Willem Nicolaas (de) Pesters (1754–1831), getrouwd met Caroline de Jacoby. Hij was heer van Cattenbroek en bewoonde met een kinderrijk gezin De Niënhof in Bunnik. Het huis aan de Grotelaan in Bunnik is in het eind van de 19de eeuw vernieuwd en in 1929 gesloopt. Zijn nazaten lieten huizen in Zeist bouwen.

Ernestus de Pesters. Portret door J.L. Jonxis, ca. 1840

Ernestus de Pesters. Portret door J.L. Jonxis, ca. 1840

Ernestus (1808–1895)

Zoon van Willem Nicolaas (de) Pesters, was ritmeester van het derde Regiment ‘ligte Dragonders’. Hij was gehuwd met
Catherine Elise Wichardine de Fockert (1811–1886) (3b) en stichtte in 1841 een buitenplaats aan de Utrechtseweg (nr. 46) in Zeist. Deze werd Villa Nuova genoemd (Nieuwe Huis/Villa), ter herinnering aan zijn geboortehuis De Niënhof, waarvan de naam ‘Nieuwe hof’ betekent.

Catherine Elise Wichardine de Fockert. Portret door J.L. Jonxis, ca. 1840

Catherine Elise Wichardine de Fockert. Portret door J.L. Jonxis, ca. 1840

David georges (1815–1886)

Broer van Ernestus (1808–1895). Hij was van 1859–1881 lid van de gemeenteraad en wethouder van Zeist. Vanaf 1845 woonde hij met echtgenote Dina J.C. van der Houven van Anckeren en zijn grote gezin van elf kinderen op Bloemenheuvel aan de Utrechtseweg 89. Tegenwoordig zijn in de villa enkele bedrijven gevestigd.

Villa Bloemenheuvel, litho door P. J. Lutgers, 1869

Villa Bloemenheuvel, litho door P. J. Lutgers, 1869

Charles Antoine (1842–1915)

Zoon van Ernestus, was in 1870 de medeoprichter van de ‘Beiersch Bierbrouwerij De Amstel’, later ‘Amstelbrouwerij’ genoemd. Zijn echtgenote was Petronella van Marwijk Kooy (1841–1892). Aanvankelijk woonde de familie op Houdringe in De Bilt, maar na de dood van zijn vader verhuisde het gezin naar Villa Nuova. Het huis is verbouwd en uitgebreid door architect A. Salm en na een brand (1907) door J.J. van Nieukerken.

De zuid- of achtergevel van Villa Nuova in 1931

De zuid- of achtergevel van Villa Nuova in 1931

Charles Antoine de Pesters jr., gefotografeerd als ridder van de Johanniter Orde, ca. 1910

Charles Antoine de Pesters jr., gefotografeerd als ridder van de Johanniter Orde, ca. 1910

Het echtpaar De Pesters-van Marwijk Kooy had een dochter Johanna Petronella (1871–1937) en twee zonen, Ernest (1868–1955), later directeur van de bierbrouwerij en Charles Antoine jr. (1875–1945), kamerheer van koningin Wilhelmina, ter bescherming van koninginweduwe Emma.

Ruiters met jachtmeute voor Villa Nuova, ca. 1900

Ruiters met jachtmeute voor Villa Nuova, ca. 1900

Ook deze generatie bewoonde Villa Nuova. Tegenwoordig is het pand in gebruik bij ABN-AMRO Private Banking Utrechtse Heuvelrug. Het openbare park achter het huis is een restant van de historische aanleg en is bekend als het ‘Pestersbosje’.

Het park van Villa Nuova in 1906

Het park van Villa Nuova in 1906

Colofon
Familiegraven De Pesters

Documentatie:

  • Grafregister van de Oude Begraafplaats aan de Bergweg
  • Groningen, C.L. van, en E. van Tilburg, Villa Nuova. 
    Een monumentale buitenplaats voor Private Banking, Driebergen-Rijsenburg [2006]
  • Herkomst afbeeldingen: Zeister Historisch Genootschap
  • Foto’s van de graven: M.E. Stades-Vischer

Met dank aan R. Klumpenaar-Bijlsma; R.P.M. Rhoen (Gemeentearchief Zeist).
Mede mogelijk gemaakt door ABN-AMRO Mees Pierson en Uitgeverij Kerckebosch/
Fonds Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug

Samenstelling: Zeister Historisch Genootschap, 2012

Vormgeving poster: Werkplaats Amsterdam