Bestuur

Samenstelling huidig stichtingsbestuur

 • Dhr. J.H. Harkema, voorzitter
 • Mevr. B.A.H.M. Okhuijsen-Schumacher, secretaris
 • Dhr. J. Bosman, penningmeester
 • Mevr. L. van Nieuwenhuize, lid

 

Het Geheugen van Zeist

De stichting Oude Algemene Begraafplaats ‘De Kleine en de Groote’ werkt samen met Het Geheugen van Zeist, bestaande uit de erfgoedpartners:

Comité van Aanbeveling

De stichting laat zich bijstaan door een Comité van Aanbeveling, waarin zitting hebben:

 • Mr. Dr. V.A.M. van der Burg,
  oud-lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.
 • Drs. H.J. van Essen,
  voorzitter van de hoofddirectie van PGGM.
 • Drs. J.J.L.M. Janssen,
  burgemeester van Zeist.
 • Mr. Dr. M. Oosting,
  lid van de Raad van State en oud-ombudsman.
 • Mevrouw Mr. Y.C.M.T.H. van Rooy,
  voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Utrecht.
 • G.J. Schutte,
  oud-voorzitter van de GPV-fractie in de Tweede Kamer.