2011 Muurtentoonstelling Van de Haar

Familiegraf Van de Haar

Het graf van de familie Van de Haar met nummer L-2 is gelegen op een lichte verhoging. Het is een grafkelder afgedekt met een sober uitgevoerde hardstenen steen met alleen de aanduiding Familiegraf van de Haar. Er zijn negen leden van deze familie bijgezet. De eerste bijzetting vond plaats in 1925 en de laatste in 1950.

Plattegrond van de begraafplaats uit 1937

Plattegrond van de begraafplaats uit 1937 met aanduiding familiegraf Van de Haar

Het Familiegraf van de Haar
naam bijgezet
Evertje van de Haar (1857-1925); ongehuwd 18-04-1925
Jacoba van de Haar (1856-1925); weduwe van J. van den Berg 04-09-1925
Rosiena Jacoba van Dijk (1858-1928); gehuwd met Teunis van de Haar 20-01-1928
Gerardus van de Haar (1860-1928); ongehuwd 26-10-1928
Teunis van de Haar (1854-1931); weduwnaar van Rosiena van Dijk 16-03-1931
Grietje de Kruyf (1869-1945); nicht van Gerardus van de Haar; ongehuwd 28-05-1945
Gerardus jr. van de Haar (1883-1945); zoon van Teunis en Rosiena; gehuwd met Anna Vos 29-08-1945
Jacoba van de Haar (1879-1946); dochter van Teunis en Rosiena; gehuwd met Jan Jaanes van Zanten 19-10-1946
Jan Jaanes van Zanten (1872-1950); weduwnaar van Jacoba van de Haar 19–10-1950

De familie Van de Haar

In 1831 vestigde Gerardus van de Haar, geboren te Woudenberg in 1811, zich in Zeist. Hij woonde aan de Tiendweg F34, op de (pacht)boerderij Zomerdijk, thans Tiendweg 1.

Gerardus van de Haar was landbouwer en gemeente-raadslid (1851–1852 en 1863–1873). Hij verongelukte in 1873 met zijn boerenwagen bespannen met twee paar-den op de Bunsingsteeg, thans Bunsinglaan. Uit zijn huwelijk met Jacoba de Kruyf (1821–1888) werden 7  kinderen geboren: Wijntje, Gerrigje, Teunis, Jacoba, Evertje, Gerardus en Cornelia. Vier van hen zijn in  het familiegraf bijgezet.

Teunis, paardenhandelaar, stichtte omstreeks 1888 de paardenstoeterij ‘Stal Groenoord’ aan de Driebergse-weg 12 in Zeist. Zijn broer Gerardus, landbouwer, kwam er in 1906 als vennoot bij.

Briefpapier Gebr. van de Haar

Briefpapier Gebr. van de Haar

Paardenstoeterij

De gebroeders van de Haar richtten zich op het  verhuren van paarden aan bezitters van buitenplaatsen. In de hoogtijdagen hadden zij 400! paarden beschikbaar (40 paarden op stal, die moesten rusten, 60 paarden die klaar stonden voor de verhuur en 300 paarden die verhuurd waren).

Werden aanvankelijk uitsluitend Nederlandse  paarden gebruikt voor equipages, rond 1909 kwam hier verandering in. Ook de gebroeders Van de Haar gingen mee met hun tijd. Zij kochten in Engeland de door buitenplaatsbezitters gewenste Hackneys. Later bleek dit paardenras een geweldig concourspaard voor tuignummers te zijn, waarmee zij veel prijzen hebben gewonnen.

Paardenstoet voor de Oude Kerk te Zeist

Paardenstoet voor de Oude Kerk te Zeist

Prijspenningen gewonnen door de Gebroeders van de Haar

Prijspenningen gewonnen door de Gebroeders van de Haar: (links) van het Concours Hippique Gorinchem 1919 en (rechts) van het Concours Hippique Meppel 1924

Teunis (1854–1931),

gehuwd met Rosiena Jacoba van Dijk, liet in 1888 het huis Groenoord aan de Driebergseweg bouwen op een perceel grond dat hij had gekocht van J.A. van der Mersch. De eerste steen werd gelegd door hun zoon Gerardus jr.

Het huis Groenoord

Het huis Groenoord

Eerste steen Groenoord

Eerste steen Groenoord

Gerardus, Gradus genoemd, (1860–1928)

woonde nog op de boerderij Zomerdijk totdat hij in 1924 het huis Oudervrucht, thans Zeldzaam geheten, liet bouwen (Bunsinglaan 4).  Gerardus was ongehuwd en bewoonde het huis met zijn eveneens ongehuwde zuster Evertje (1857–1925), zijn zuster Jacoba (1856–1925), weduwe van J. van den Berg en zijn ongehuwde nicht Grietje de Kruyf (1869–1945). Gerardus heeft daar maar enkele jaren gewoond, want hij is in 1928 door een ongeval met een tram op de Driebergseweg om het leven gekomen. Kort na zijn dood werd het huis verkocht aan Cornelis van Eck.

Het huis Oudervrucht

Het huis Oudervrucht

Eerste steen Oudervrucht

Eerste steen Oudervrucht

Gerardus jr. van de Haar en zijn echtgenote Anna Vos

Gerardus jr. van de Haar en zijn echtgenote Anna Vos

Gerardus jr. (1883–1945),

zoon van Teunis, nam in 1931 het bedrijf van zijn vader over en verhuis-de van de Wilhelminalaan naar Groenoord. Hij was getrouwd met Anna Vos. Zij kregen één dochter  en vier zoons, Rosiena, Teun, Aart Gerardus, Gerardus (Bob) en Henk.

Na het overlijden van Gerardus jr. in 1945 kwam er een einde aan de roemrijke paardenstoeterij van de Gebroeders Van de Haar. Geen van zijn vijf  kinderen wilde het bedrijf voort zetten. In de stallen van Groenoord kwam een dump voor legerauto’s. Het  huis werd verkocht. Het huis Groenoord wordt thans particulier bewoond en is ook als trouwlocatie en vergaderruimte in gebruik.

Gerardus jr. werd begraven in het familiegraf. Na hem zijn nog twee familieleden bijgezet, zijn zuster Jacoba en haar man Jan Jaanes van Zanten. Zijn weduwe, Anna van de Haar-Vos, (1889–1974) echter niet meer. Sinds 1965 mocht er niet meer worden begraven op de oude begraafplaats aan de Bergweg.

Aart Gerardus van de Haar met concourspaard

Aart Gerardus van de Haar met concourspaard

Colofon
Familiegraf van de Haar

Documentatie:

  • Grafregister van de begraafplaats aan de Bergweg
  • Weekbode, 10 (1873), no 45, zaterdag 8 november
  • L. Visser, ‘De paardestoeterij van de gebroeders van der [de] Haar’, Seijst, 31 (2001), nr. 11

Met dank aan: Corry de Bouter-van de Haar, Eindhoven; Gemeentearchief Zeist

Samenstelling: Zeister Historisch Genootschap, 2011

Vormgeving poster: Werkplaats Amsterdam