2013 Ekdom muurtentoonstelling poster

Familiegraven (van) Ekdom

De familie Ekdom heeft drie graven genummerd J7, N19 en E109. De graven zijn afgedekt door zerken met opschrift. In graf J7 ligt het echtpaar Cornelis Ekdom en Geertruida Ekdom-Zondag begraven, alsmede hun zoon Cornelis jr. Graf N19 is het graf van Anthony Ekdom, broer van Cornelis sr., en zijn echtgenote Aleida Ekdom-van Riezen. Het graf E109 is het graf van Anthonia Pieternella en Gijsbertha Tulpina Ekdom, twee dochtertjes van Jan Ekdom, broer van Cornelis en Anthony.

Plattegrond begraafplaats, Graven familie Ekdom

Graf J7 - Familie Ekdom

Opschrift graf J7

hier rust

onze geliefde echtgenoot
vader, behuwd en grootvader
C. Ekdom
geb: 22 october 1862 . overl: 8 nov 1915
en
onze geliefde moeder
behuwd en grootmoeder
G. Ekdom geb Zondag
geb: 24 augs 1861 . overl: 16 augs 1928
en
mijn geliefde broeder
C. Ekdom
geb: 10 fbr 1885 . overl: 21 maart 1947

Graf N19 - Ekdom

Opschrift graf N19

hier rust

mijn lieve echtgenoot
Anthony Ekdom
geb: 5 jan. 1872 . overl: 24 juni 1902

onze lieve moeder
Aleida Ekdom geb van Riezen
geb: 12 dec 1872 . overl: 5 juni 1942

Graf E109 - familie Ekdom

Opschrift graf E109

hier rusten

Anthonia Pieternella Ekdom
geb: 3 dec. 1888 . overl: 5 jan. 1892

Gijsbertha Tulpina Ekdom
geb 22 juni 1896 . overl: 11 april 1897

De familie Ekdom

De familie Ekdom is een familie van (beurt)schippers, oorspronkelijk afkomstig uit De Bilt. De familienaam wordt tot 1850 zonder uitzondering ‘Van Ekdom’ geschreven. Daarna wordt zowel Ekdom als Van Ekdom gebruikt. De Zeister familietak noemt zich Ekdom. 

Advertentie, Weekbode, 4 oktober 1879

Overname van de ‘Schippers affaire’ door C. Ekdom. Advertentie, Weekbode, 4 oktober 1879

Cornelis Ekdom (1831–1890), gehuwd met Anthonia Westenend, verhuisde in 1880 vanuit De Bilt naar Zeist. Het jaar ervoor had Cornelis Ekdom in Zeist het beurtvaartbedrijf – van Zeist op Amsterdam – overgenomen van de wed. G. van Arkel, geboren Pruijser (3) (4). Het echtpaar Ekdom-Westenend kreeg vijf zoons (waaronder Willem, Cornelis, Jan en Anthony) en twee dochters.

Praamvaart op de Grift langs de Utrechtseweg, De Bilt.

Praamvaart op de Grift langs de Utrechtseweg, De Bilt. Prentbrief kaart, circa 1910

Aquarel, Norma Labouchère, circa 1898

De Schipperssloot met loswallen aan de Waterigeweg. Aquarel, Norma Labouchère, circa 1898

Het gezin ging zonder de oudste zoon Willem, die al gehuwd en beurtschipper in De Bilt was, wonen in het schippershuis aan de Waterigeweg 7 met de los-wal langs de Schipperssloot (5) (6). De Waterigeweg was in die tijd een grote laad- en losplaats voor stenen, dakpannen, grind, zand en turf. Tot aan de Zinzendorflaan lagen maar liefst 22 loswallen. Er waren twee kranen, een gemeentelijke en een particuliere. 

Schipperssloot met pakschuiten

Schipperssloot met pakschuiten en loswal met loods van Ekdom, vanuit het zuiden. Foto, 1898

Na het overlijden van zijn vader in 1890 nam Cornelis Ekdom (1862–1915), gehuwd met Geertruida Zondag (1861–1928), het bedrijf over. Het schippershuis werd in 1914 naar ontwerp van architect J.M. Paap verbouwd en uitgebreid. Cornelis overleed in 1915 en zijn vrouw in 1928. Zij liggen begraven in graf J7.

Graf J7 - Ekdom

Graf J7 – Ekdom

De firma Ekdom groeide uit tot een bloeiend bedrijf. Omstreeks 1905 beschikte men over moderne motor-schuiten, waardoor het vervoer over langere afstanden mogelijk was.

Na het overlijden van Cornelis Ekdom ging het bedrijf verder onder de naam Wed. C. Ekdom (7). Later werd het Wed. C. Ekdom en Zonen. Eén van de zonen is Cornelis Ekdom (1885–1947). Hij is begraven in graf J7.

Advertentie 1918, Zeister Motor Pakschuitdienst

Zeister Motor Pakschuitdienst van Wed. C. Ekdom. Advertentie, Adresboek, 1918

Loswal met loods van firma Ekdom

Loswal met loods van firma Ekdom. Voor het vervoer werden naast de motorpakschuit ook al automobielen gebruikt. Persfoto, 1926

Vanaf 1939 vervoerde de firma met 5 vrachtauto’s, 3 motorschuiten en 3 volgboten twee keer per week vracht van en naar Amsterdam (8). Voor het vervoer zou er steeds meer van boten op vrachtauto’s worden overgeschakeld (9). In 1949 werden de boten definitief uit de vaart genomen. De locatie aan de Waterigeweg met een oude loods en garage werd te klein voor het uitgebreide wagenpark (10).

Wagenpark van de firma Ekdom. Foto, circa 1950

Wagenpark van de firma Ekdom. Foto, circa 1950

Advertentie 1947, Ekdom transporten

Ekdom voor alle transporten. Advertentie, 1947

In 1955 verhuisde de Fa. wed. C. Ekdom en Zonen naar de 1e Hogeweg. Wanneer in 1971 ook deze locatie te klein is geworden vertrekt het bedrijf naar Bunnik. Het schippershuis en de Schipperssloot hebben in 1961 plaats gemaakt voor een flatgebouw op de hoek van de Waterigeweg en de Lageweg.

Advertentie Briketten Ekdom

Briketten bij J. Ekdom, brandstoffen. Advertentie, Weekbode, 17 februari 1894

De broer van Cornelis Ekdom, Jan, gehuwd met Gijs-bertha Tulpina van Nie, was brandstofhandelaar en woonde aanvankelijk in het huis naast het schippers-huis (Waterigeweg 3) (11) (12). Hun twee dochtertjes, Anthonia Pieternella (1888–1892) en Gijsbertha Tulpina (1896–1897), stierven op jonge leeftijd. Zij zijn begraven in graf E109.

Waterigeweg 3 en 7, circa 1895

Waterigeweg 3 en 7, vanuit het noordwesten. Voor het linker huis (nr. 3) staat waarschijnlijk Jan Ekdom (brandstoffenhandelaar) met zijn gezin. Foto, circa 1895

Anthony Ekdom (1872–1902), broer van Cornelis en Jan, was ook schipper van beroep. Hij overleed in 1902 op 30-jarige leeftijd, drie jaar na zijn huwelijk met Aleida van Riezen (1872–1942). Zijn weduwe overleefde hem veertig jaar. Zij woonde eerst aan de Parklaan en later aan de Aristoteleslaan. Beiden zijn begraven in graf N19.

colofon
Familiegraven Ekdom

Documentatie:

 • Grafregister van de Oude Begraafplaats aan de Bergweg
 • Adresboeken, diverse jaargangen (Zeister Historisch Genootschap [ZHG])
 • Weekbode, 1879, 1894 (ZHG)
 • Nieuwsbode, 18 juni 1992 (ZHG)
 • Bevolkingsregister Gemeente Zeist

Literatuur:

 • Haan-Beerends, L., ‘Schippers in De Bilt’, De Biltse Grift, september 1997
 • Burg, mr. dr. V.A.M. van der, en R.P.M. Rhoen, ‘Een rondgang door het dorp Zeist, 1805–1850, De schipper van Zeist’, Seijst, 2005 IV

Herkomst afbeeldingen:

 • J. Bakker (12)
 • T. Brouwer (8, 9)
 • mevrouw A.H. Logt-Donze (10)
 • Topografische Atlas Gemeente Zeist (5)
 • Het Utrechts Archief (4)
 • Zeister Historisch Genootschap (3, 6, 7, en 11)
 • Foto’s 2013: M.E. Stades-Vischer

Met dank aan M.H. Klumpenaar-Bijlsma, D. van de Kamp, R.P.M. Rhoen (Gemeentearchief Zeist)

Samenstelling: Zeister Historisch Genootschap, 2013

Vormgeving poster: Werkplaats Amsterdam