Bij de graven op de Oude Algemene Begraafplaats treedt soms verzakking op. In november 2022 is gestart met het renoveren van twee rijen verzakte graven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de fa. Van de Velde en de fa. Van Genderen.

Eerst worden de stenen weggehaald en zorgvuldig op een rij gelegd. Het is belangrijk dat goed wordt genoteerd waar elke steen hoort te liggen, daarom zijn nauwkeurige aantekeningen gemaakt. Ook wordt een aantal beschadigde stenen gerepareerd.

Vervolgens worden de graven op het vak opgehoogd en afgevlakt. Als dit werk is afgerond worden de stenen weer netjes op hun plek teruggeplaatst. Begin december 2022 is het werk gereed.